Thiết Bị Định Vị GPS BK88 Hợp Chuẩn BGTVT – Xin Cấp Phù Hiệu

  1. TB định vị BK88 là thiết bị hộp đen của VIETCOMGPS hợp chuẩn bộ GTVT, thiết bị đủ tiêu chuẩn đăng kiểm kinh doanh và xin cấp phù hiệu xe tải trên toàn quốc.
  2. Là thiết bị duy nhất có pin dự phòng hoạt động trong 8h, cùng với link kiện được nhập khẩu cho sự hoạt động ổn định nhất trong các dòng thiết bị hiện có.
  3. Tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương: Lắp đặt – bảo hành miễn phí tại nhà.